چرا احیای برجام در دولت روحانی ضروری است

این روزها مکررا از وقفه ایجاد‌شده در مذاکرات وین برای احیای برجام سخن رانده می‌شود و علل و فکت‌های خارجی و داخلی بسیاری برای آنها شمرده می‌شود، در مقابل این فکت‌ها که در بحث توقف مذاکرات مطرح می‌شود. تأکید‌های مکرر رئیس جمهور بر ضرورت حصول توافق و امکان لغو تحریم‌ها ظرف ۲۴ساعت نیز قابل تأمل و بررسی است.