39
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۳ روز بعد از اعلام وضعیت قرمز در تهران، بازار تجریش همچنان شلوغ است

# در _خانه_ بمانیم

حالا که شما این گزارش را می‌خوانید و این عکس‌ها را می‌بینید، یک هفته از اعلام وضعیت قرمز تهران و آغاز پیک پنجم کرونا در پایتخت گذشته است.