5
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

افتتاح ایستگاه شادمانه در بوستان پردیس

ایستگاه شادمانه بازی و ورزش کودکان با هدف آموزش تخصصی ورزش شهروندی شادمانه، مهارت‌های ورزشی و آموزشی به کودکان در بوستان پردیس افتتاح شد.