09
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
«آخرین‌شیطان» نوشته ایساک باشویس زینگر را سپاس ریوندی به فارسی برگردانده و نشر ماهی آن را منتشر کرده است. کتاب مجموعه‌ای از 9داستان کوتاه است.
دریچه
کتاب «چگونه مانند یک امپراتور فکر کنیم» نوشته دونالد رابرتسون است که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. رابرتسون در این کتاب به مخاطبان خود نشان می‌دهد که «مارکوس اورلیوس» چگونه از بینش‌های فلسفی و اقدامات درمانی استفاده می‌کرد تا کنترل خود بر عواطفش را گسترده‌تر سازد و سختی‌های بزرگ را تحمل کند.
کافه‌کتاب چیست و شیوع کرونا چه تأثیری بر این کسب‌وکار نوظهور داشته است؟

روزگار ناخوش پاتوق‌های جدید فرهنگی

گزارش
دهه80 بود که نخستین کافه‌کتاب ایران به همت انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با عنوان پاتوق فرهنگی تهران شکل گرفت و شعار آن «کتاب خواندن با یک فنجان چای» بود. به مرور این فضای تلفیقی از کتاب و کافه مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت و در پی آن کافه‌کتاب‌های بعدی پشت سر هم در هر گوشه‌ای از شهر افتتاح شدند و به مرور تعدادشان رو به افزایش گذاشت.