رشد عجیب مصرف برق

در شرایطی که سالانه بین 500تا1500 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شد امسال در رویدادی عجیب، بیش از 8هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه شده است
آمار‌ها نشان می‌دهد صرف‌نظر از خشکسالی و کاهش تولید برق که منجر به کمبود برق شده است، حجم مصرف برق هم به شکل عجیبی در سال‌جاری افزایش یافته و با یک شیب صعودی غیرمتعارف که به‌نظر نمی‌رسد ناشی از گرمای هوا یا استخراج رمز ارزها باشد مواجه شده است.