10
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در روزهای گذشته فیلم‌هایی از تخریب گسترده چند ساختمان در کوی لاله تبریز از سوی مأموران شهرداری در فضای مجازی منتشر شد. در این فیلم‌ها چند لودر و ده‌ها مأمور شهرداری با لباس فرم دیده می‌شوند که دیوارهای ساخته شده از بلوک‌های سیمانی را خراب می‌کنند.

راه‌صعب العبور‌ مقابله با کرونا در سراوان

شیوع گسترده کرونا در مناطق محروم سراوان در کنار نداشتن راه دسترسی و امکانات بهداشتی کافی موجب نگرانی‌ درباره این شهرستان محروم سیستان و بلوچستان شده است
گزارش
سراوان با 3بخش مرکزی، بم‌پشت و مهرگان و بیش از 160هزار نفر جمعیت، یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های سیستان‌وبلوچستان محسوب می‌شود؛ شهرستانی مرزی که پراکندگی جمعیت، فاصله روستاها و مشکلات زیرساختی در حوزه راه، خدمات‌رسانی به آن را با مشکل مواجه کرده است.