معاینه فنی برای ترخیص خودروهای توقیفی

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی درنظر دارد 226هزار دستگاه خودروی توقیفی را در مدت 2‌ماه ترخیص کند.