30
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از درختان بوستان ۲۰۰ ساله که در حال خشک شدن هستند

پرس و جو از احوال باغ قیطریه

روزگار نه چندان دور، درختان بوستان قیطریه کیپ تا کیپ هم قد بلند کرده بودند و کمتر ساعتی از روز خاک این بوستان رنگ آفتاب را به خود می‌دید...