32
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خطر آتش‌سوزی در طبیعت شمیرانات با گرم شدن هوا و افزایش گردشگران بیشتر می‌شود

آتش به پا نکنیم!

آغاز فصل تابستان با گردشگری در طبیعت همراه است. هر چند امسال هم مثل سال گذشته گردشگری در طبیعت همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی است.