5
شنبه 19 تیر 1400
شماره 8265
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هزاران سال پیش حرکت صفحه‌های زمین یکی از نزدیکترین قله‌های شمیران را به وجود آورد

بوی پونه‌های چین کلاغ

حرکت صفحه‌های زمین و فشرده شدن آن در جنوب رشته کوه‌های البرز، قله چین کلاغ را در مسیر دره سعادت‌آباد به وجود آورده است.