روح هنری در نوازندگی جوانان نیست

هادی منتظری معتقد است که جشنواره موسیقی جوان سالی یک‌بار برای هنر موسیقی کافی نیست. این جشنواره در تشویق جوانان بی‌تأثیر نیست اما مشکل موسیقی با برگزاری این جشنواره‌ها حل نخواهد شد. هادی منتظری، نوازنده پیشکسوت کمانچه که طی دوره‌های مختلف داوری جشنواره ملی موسیقی جوان را برعهده داشته