نفرین گوشی تلفن همراه

«همسرم درحالی‌که جیغ می‌کشید و شاید ندانید جیغ‌کشیدن با صدای مردانه چه حالت هیجانی متضادی ایجاد می‌کند ترس و شادی همراه با هم، گفت: من واقعا نمی‌خواهم هیچ خبر جدید و قدیمی راجع به این بیماری، ویروس، توطئه جهانی، یا هر اسم لعنتی دیگری بشنوم.