25
چهار شنبه 8 دی 1400
شماره 8400
ساعت خوش 5
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در آسایشگاه کهریزک همه داستان زندگی‌اش را می‌دانند. ۲۳ سال پیش وقتی برای چند روز مهمان آسایشگاه شد نه انگیزه‌ای داشت نه هدفی.
در قلب مشیریه بزرگ شده و ۴ سالگی برایش آغاز اتفاقات خوبی بوده که نتیجه‌ آن امروز هویدا شده است.
همراه با گروهی که برای همه‌گیر شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه تلاش می‌کنند

سفیران محیط‌زیست

پس از گوش دادن به یک برنامه رادیویی بود که برای نخستین بار با «سایکل توریسم» یا سفر با دوچرخه آشنا شد.