25
چهار شنبه 8 دی 1400
شماره 8400
کوچه پس کوچه 4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۷ سال از زمانی که قرار بود ساختمانی بزرگ، شیک و زیبا به نام «کاوشکده معلم» در نزدیکی میدان معلم به بزرگ‌ترین درمانگاه منطقه تبدیل شود، می‌گذرد.
نهر باریکی در امتداد مسیر جریان دارد که زلالی آبش هر کسی را وسوسه می‌کند تا جرعه‌ای از آن بنوشد.
۳۱ هکتار باغ‌راه‌ در مسیرهای بزرگراهی، شادابی و سرزندگی را به شهروندان هدیه می‌دهد

فدک پنجره‌ای رو به هوای پاک

شاید کمتر کسی باورش می‌شد که مشکلات رفع شود و دیگر از فضای بی‌روح و خسته حاشیه بزرگراه شهید همت خبری نباشد.