لحظه‌ای از توسعه توانمندی‌های دفاعی غفلت نکرده‌ایم

باقری: راهبردها و اهداف ما در حوزه بازدارندگی بیش از آنکه موشک‌ساز باشد بر پایه اندیشه، تفکر، دکترین، سیاست‌ها، روش‌ها و تاکتیک‌های هوشمندانه بومی و ایرانی شکل گرفته است
تسنیم: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به امنیت پایدار مثال‌زدنی کشور تأکید کرد: لحظه و ثانیه‌ای از توسعه توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور غفلت نکرده‌ایم.