لاویج

«لاویج» یکی از دهستان‌‌‌‌های شهر چمستان نور در استان مازندران است که در پای سلسله جبال البرز قرار دارد و دارای موقعیت پای‌کوهی است.