چهره روز/ حکم بانکی آقای وزیر

احسان خاندوزی از زمان صدارتش بر وزارت اقتصاد تاکنون ، در تلاش برای شفافیت در رابطه بین بانک‌ها و مشتریان و صیانت از حقوق آنهاست. او به‌تازگی پس از دومین نشست و برخاست با مدیران بانک‌های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از دیروز خبر داد.