رفتارشناسی نظارتی در حادثه مترو

ساعت 7 صبح چهارشنبه هفته گذشته برخورد 2 قطار مترو در ایستگاه چیتگر واقع در خط5 متروی تهران حادثه‌ساز شد؛ حادثه‌ای که هرچند تلفات قابل‌توجهی به‌دنبال نداشت،