سینوفارم و پاستوکووک؛ واکسن‌های پیشنهادی برای 5تا 11ساله‌ها

روز گذشته در جلسه کمیته علمی کشوری مقابله با کرونای وزارت بهداشت اعلام شد که 2واکسن سینوفارم و پاستوکووک برای کودکان 5تا 11سال پیشنهاد شده است؛ این دو واکسن تأییدیه‌های لازم را دارند؛ بنابراین اگر واکسیناسیون این گروه سنی مصوب شود، این دو واکسن برایشان تزریق می‌شود.