سازمان اجتماعی و نظام‌های تولید روستایی

بخشی از مقاله منتشرنشده روانشاد مهدی طالب که برای نخستین‌بار در همشهری منتشر می‌شود
آنچه در ادامه می‌آید، مقدمه و بخشی از مقاله منتشرنشده 89صفحه‌ای «مهدی طالب»، استاد فقید جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با عنوان «سازمان اجتماعی و نظام‌های تولید روستایی»، در مجموعه 5‌جلدی «جغرافیای جامع ایران» است.