31
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حمایت از محافل فرهنگی تهران  در گفت‌وگو با محمدرضا عبدالملکیان، شاعر نام آشنای کشور

استعدادهای ادبی محله پشتوانه‌ای ندارند

تهران در 100سال گذشته، علاوه بر اینکه محل شکل‌گیری عمده حوادث تاریخی و اجتماعی بوده، محل پرورش شاعران و ادیبان بسیاری بوده است. شاعران و ادیبانی که همچون حوادث تاریخی، تأثیر عمیقی بر روند ادبیات معاصر گذاشته‌اند.