کسبه منطقه 16با مجوز بهداشت مشغول فعالیت هستند

​​​​​​​روابط عمومی منطقه16 شهرداری تهران پیرو چاپ پیام مردمی با موضوع رعایت نکردن بهداشت توسط کسبه منطقه در ستون با مردم 27شهریورماه پاسخ داده است: رعایت بهداشت مورد مطالبه شهرداری نیز هست لذا محل عرضه فرآورده‌های گوشتی در منطقه شامل بند20 ماده55 شده است اما اکثریت کسبه با مجوز بهداشت مشغول فعالیت هستند.