123
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چالش‌های آمد و شد در غرب پایتخت به روایت محمدعلیخانی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای‌شهر تهران

توسعه حمل‌ونقل عمومی در اولویت است

یکی از ویژگی‌های بارز پهنه غربی تهران وجود بزرگراه‌ها و شاهراه‌هایست که دسترسی به دیگر پهنه‌ها را سریع و آسان کرده است.