خریدی که هیچ‌کس را خوشحال نکرد

ماجرای عجیب حامد لک که پرسپولیس را به فینال رساند
​​​​​​​تقریبا همه خریدهای پرسپولیس در آسیا خوب بودند و جواب دادند.