30
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دلتنگی‌های جواد زرینچه، کاپیتان سابق تیم‌ملی از روزهای نه چندان دور زندگی در پایتخت

کوچه‌ پسکوچه‌های محله ورزشگاه ما بود

«جواد زرینچه»، یکی از همان فوتبالیست‌های نسل طلایی دهه 60 و 70 فوتبال ایران است.