فاصله بایدن با ترامپ 10درصدی شد

درست در حساس‌ترین روزهای انتخابات که هر ساعتش می‌تواند برای نامزدها و تیم‌های انتخاباتی‌شان حیاتی باشد، دونالد ترامپ راهی بیمارستان شده تا با ویروسی بجنگد که طی 10‌ماه گذشته، اهمیتش را انکار می‌‌کرده است.