21
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
باورش سخت است، اما تا روز 12خرداد1286 شمسی قانون خاص و کامل و دقیقی برای اداره شهرها وجود نداشت. اینکه گفته می‌شود قانون دقیقی نبود، یعنی قانونی که رویه مشترکی برای نگهداری شهرها باشد وجود نداشت.
احمد نفیسی 42 ساله، وقتی به نمایندگی شهردار وقت تهران، سیدمحسن نصر، اردیبهشت 1341 در افتتاحیه سمینار شش‌ روزه «تهران، مسائل و مشکلات» از بی‌نظمی تهران صحبت می‌کرد می‌دانست به‌زودی جای شهردار خواهد نشست اما گمان نمی‌کرد دوره 18‌ماه شهرداری‌اش به بهای طولانی‌ترین جلسات دادگاه و 33‌ماه زندان برایش تمام شود.
در تمام10 سالی که در ساختمان بلدیه اتاق رئیس را به‌عنوان ششمین شهردار تهران در اختیار داشت با همین عنوان، نامه‌ها و اعلان‌هایش را امضا می‌کرد.

همه شهرداران‌پایتخت

61 مرد، 61 نفر که با عنوان رئیس بلدیه، بلدیه‌چی، شهردار، کفیل‌شهرداری، شهردار موقت و سرپرست در طول 113سال برکرسی اداره شهر تهران نشستند و تقدیرشان با سرنوشت این شهر گره خورد.