شروع نگران‌کننده سال آبی

آمارهای وزارت نیرو از کاهش 35درصدی بارش‌های جوی در روزهای نخست سال آبی جاری حکایت دارد
​​​​​​​با گذشت 13روز از سال آبی جدید، میزان بارندگی‌های کشور، نسبت به‌مدت مشابه سال آبی قبل، 35درصد کمتر شده است.