09
دو شنبه 14 مهر 1399
شماره 8055
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پیگیری
بنابر اعلام مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه، رقم نهایی خسارت سیل هفته گذشته به شهر هرسین شامل 9میلیارد تومان در بخش کشاورزی و 15میلیارد تومان در بخش زیرساخت شهری و آسیب به 148واحد مسکونی بوده است.

داغداران تبریزی آزادی هدیه می‌دهند

خانواده‌های داغدار تبریزی که بر اثر کرونا عزیزی را از دست داده‌اند با راه‌اندازی پویشی تا کنون هزینه آزادی 156 زندانی را پرداخت کرده اند
گزارش
همین چند سال پیش بود که تبریز لقب شهر بدون متکدی را از آن خود کرد تا به قول مسئولان، جمعیت نیازمندان زیر خط فقر این شهر با حمایت خیران کاهش یابد.