13
دو شنبه 1 دی 1399
شماره 8116
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مفهوم حق­‌های شهروندی و منشور حقوق شهروندی

در دولت مدرن شهروندی مفهومی کلیدی، همپای قانون مداری و مشروعیت است.
ویژه
در ستایش دانایی و دانش اندوزی بسیار گفته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1358 دارای فصل‌های متعددی است که در این میان فصل سوم به «حقوق ملت» اختصاص پیدا کرده است.
از میراث فرهنگی به‌عنوان خمیرمایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد می‌شود. این مولفه، می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم می‌کند.
ارزشگذاری و پاسداشت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات هر جامعه‌ای نمایان است و آثار آن در تصمیمات و اقدامات اجرایی ظهور و بروز می‌یابد.
امروزه، دسترسی به اطلاعات به‌عنوان یک «حق شهروندی» شناخته می‌شود.
تابعیت یکی از حقوق مسلم شهروندان در همه نظام‌های حقوقی است.

منشور آزادی

پرونده‌ای برای سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ایران
حقوق شهروندی نماد «هویت جمعی» است و «آزادی» شیرین‌ترین محصول به بار نشستن آن محسوب می‌شود.
PDF درنگ
کوتاه درنگ
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8116