پزشکی قانونی، راز قتل مرد موادفروش را فاش کرد

​​​​​​​2سال پس از قتل مرد موادفروش، درحالی‌که متهم پرونده و کارشناسان اولیه پزشکی قانونی می‌گفتند که قربانی بر اثر مصرف مواد فوت شده است، نظریه هیأت 7نفره پزشکی قانونی اسرار این جنایت را فاش‌کرد.