35
دو شنبه 1 دی 1399
شماره 8116
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سال‌هاست درخواست‌های اهالی شهرکی در تهرانسر به نتیجه نرسیده است

کاظمیه در جست‌وجوی امکانات

شهرک «کاظمیه» محدوده‌ای در «تهرانسر» است که از تقاطع بلوار «گلها» و بزرگراه «شهید لشکری» آغاز می‌شود و تا ساختمان شماره ۲ شهرداری در کوچه «بیستم» ادامه دارد.