پایان چهارمین دوره داستان تهران

اختتامیه چهارمین دوره جایزه داستان تهران، شب گذشته به‌طور مجازی برگزار شد.