26
دو شنبه 1 دی 1399
شماره 8116
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کارآفرینی واژه عمومی که در این روزها به گوش همگان آشنا است، تعاریف مختلفی نیز در مراجع علمی برای آن وجود دارد ولی با همه تعاریفِ موجود، گستره این حوزه به قدری است که نمی‌توان به همه ابعاد آن در قالب یک مقاله و حتی کتاب پرداخت.
«حامد جهانشیری» از ۱۰ سال پیش به‌عنوان «شهربان ناحیه ۶ منطقه ۵» در این محدوده از پایتخت فعالیت می‌کند.

بانوان منطقه ۲۱ صاحب باشگاه دوچرخه‌سواری شدند

باشگاه دوچرخه‌سواری ویژه بانوان با برنامه‌های مختلف در ۴ محله منطقه ۲۱ راه‌اندازی شد.
تست رایگان کرونا؛ محله به محله

تست رایگان کرونا؛ محله به محله

تست‌های «کرونا» در ۸ محدوده منطقه ۵ در قالب طرح «شهید قاسم سلیمانی» انجام می‌شود.
بزرگراه فتح ایمن شد
بزرگراه فتح ایمن شد
مشکل‌ تردد شهروندان و خودروها در ۲ محدوده از ناحیه ۲ منطقه ۹ رفع شد.