20 هزار پرستار تا پایان سال استخدام می‌شوند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۲۰ هزار پرستار تا پایان امسال در وزارت بهداشت استخدام می‌شوند، ۱۶ هزار مجوز به‌کارگیری پرستار نیز به‌صورت قراردادی و شرکتی داده می‌شود و در مجموع ۳۶ هزار نفر به کادر پرستاری اضافه می‌شود تا دغدغه کمبود نیرو برطرف شود.