آغاز سازندگی

دولت کارش را در این سال با 50درصد کسری بودجه آغاز کرد
بهار1369 با یک اولویت محوری برای دولت پنجم جمهوری‎‌‎اسلامی آغاز شد؛ سازندگی. نخستین سال کابینه اول آیت‎‌‎الله هاشمی‎‌‎رفسنجانی درحالی با شعار توسعه و تولید کار خود را آغاز کرده بود که کشور پس از پایان جنگ با خرابی‎‌‎های بسیاری در 5استان جنگ‎‌‎زده و سایر نقاط کشور مواجه بود، دولت حدود 50درصد کسری بودجه داشت و قیمت نفت به‎‌‎عنوان اصلی‎‌‎ترین منبع درآمد دولت هم در پایین‎‌‎ترین سطح خود در بازارهای جهانی به‎‌‎سر می‎‌‎برد و این موضوع اقتصاد ایران را با چالش‎‌‎های اساسی مواجه می‌کرد.