موتورکسب‌وکارها راه افتاد

رکورد شاخص مدیران خرید اقتصاد شکست
در آخرین ماه از تابستان، با فروکش کردن محدودیت‌های کرونایی و رفع بلاتکلیفی‌های سیاسی کشور، فعالیت‌های اقتصادی دوباره رونق گرفت. شاخص مدیران خریدPMI در کل اقتصاد 19.2درصد و در بخش صنعت 27.4درصد رشد کرد .