32
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برپایی خیابان ورزش در نظام‌آباد کودکان را با بازی‌های بومی آشنا کرد

شش دانگ این خیابان به نام بچه‌هاست

عصر جمعه پاییز وقت بی‌حوصلگی است. وقت در خانه ماندن و دل هیچ‌کاری را نداشتن.