08
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تهران چقدر برای پسا کرونا آماده است

همشهری در گفت‌وگو با اعضای پارلمان شهری، ضرورت برنامه‌ریزی برای آمادگی شهر در پساکرونا را بررسی کرده است
گزارش
حدود 19‌ماه از پاندمی کرونا می‌گذرد؛ بیماری منحوسی که به ناگهان دنیا را درنوردید و همه محاسبات را به‌هم زد. مردم بیش از 570روز دلهره‌آور را پشت‌سرگذاشتند، سبک زندگی‌ها تغییر کرد و در این مدت ضرر و زیان‌های زیاد به شهر و شهروندان وارد شد اما در نهایت رونمایی از انواع واکسن‌ها چون نور امیدی تابید و تا حدودی نگرانی از آینده را کاهش داد.