5
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اجرای طرح «ساعت چای همسایگی» در محله‌ها

ویژه‌برنامه «ساعت چای همسایگی» با مشارکت ساکنان محله دروازه‌شمیران در بوستان شهید زابلی برگزار شد.