40
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«زِفت‌اندازی» برای درمان کچلی

یک بیماری رایج در میان پایتخت‌نشینان در گذشته‌های نه چندان دور، کچلی بود.