دیگه چه خبر؟/ دانش‌آموزان به مدرسه می‌روند

دانش‌آموزان گوش به زنگ باشند که به‌زودی باید کفش و کلاه کنند و به مدرسه برگردند.