اسکار، بهترین رستوران دنیا

اگر با ملاک‌های اطلاق اثر هنری به یک پدیده آشنا باشیم به‌طور حتم می‌پذیریم که چنانچه آشپز هنرش را داشته باشد بی‌شک طراحی غذای دستپختش می‌تواند به‌عنوان یک اثر هنری بررسی شود.