می‌خواهیم حس تعلق به محله‌ را زنده کنیم

اهمیت فعالیت معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست در نهاد شهرداری به قدری است که قدمتی برابر با تاریخچه تشکیل شهرداری در کشورمان دارد