25
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به بخش‌های ویژه کودکان در موزه آثار طبیعی حیات وحش هفت‌چنار که به تازگی راه‌اندازی شده است

محله من دوستدار کودک است

در هفته ملی کودک قرار داریم؛ هفته‌ای که با شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» در سراسر کشور با کلی برنامه پر و پیمان و متنوع آغاز شده است.