لزوم تهیه طرح واکنش اضطراری در تهران

در نشست شهردار تهران و رئیس سازمان پدافند غیرعامل بر لزوم تهیه طرح واکنش اضطراری، همکاری سازمان‌‌ها برای مقابله با تهدیدات نوین و همینطور ضرورت وجود فرمانده واحد شهری در حوزه دفاع غیرنظامی تأکید شد.