12
یکشنبه 18 مهر 1400
شماره 8332
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همشهری از تأخیر در تولید و توزیع واکسن‌های داخلی کرونا گزارش می‌دهد

نبود داوطلب چالش جدید واکسن‌های کرونای ایرانی

با واکسینه شدن 65درصد افراد بالای 12سال در کشور، تولیدکننده‌های جدید واکسن کرونا در ایران، با کاهش جمعیت داوطلب و کندی کارآزمایی بالینی مواجه شده‌اند.