رنج همسایگی با بزرگراه‌ها

ذرات آلاینده، آسمان تهران را تصاحب و هوا را آلوده کرده‌اند؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان، حاصل ماشینی‌شدن زندگی‌هاست.