36
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوان کارآفرین محله جی از نبود بازار فروش محصولات زنان سرپرست خانوار می‌گویند

چرخ این کارگاه نمی‌چرخد

قدم گذاشتن در مسیر خیر و حمایت و کمک به نیازمندان نخستین انگیزه شروع فعالیت‌های خیرانه «فریده کریمی‌”‌بود.