13
یکشنبه 11 آبان 1399
شماره 8074
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوان نیکوکار محله ایرانشهر در روزهای کرونایی پشت نیازمندان را خالی نکرده‌اند

پیشگام در همدلی

این روزها شیوع کرونا صاحبان بسیاری از کسب و کارها را با مشکل اقتصادی مواجه کرده است. بسیاری از شغل‌ها مثل قبل فعالیت ندارند و برخی از شاغلان هم بیکار شده‌اند.